Nhà máy Richcom sản xuất điều nhân tại Đồng Nai, Việt Nam.

hat deu 3

Hạt điều bóc vỏ (điều nhân) 100% không chất bảo quản

Điều nhân tự nhiên 100% Nguyên Chất An Toàn Cho Sức Khỏe Giá Cả Hợp Lý

 

Hạt điều thô 100% tự nhiên

Hạt điều tự nhiên 100% Nguyên Chất An Toàn Cho Sức Khỏe Giá Cả Hợp Lý

 

hat deu 4

Quả điều 100% tự nhiên

Quả điều dinh dưỡng tự nhiên 100% Nguyên Chất An Toàn Cho Sức Khỏe Giá Cả Hợp Lý